21/06/2024

Komunita ako trieda

Komunita ako trieda

V projekte financovanom Európskou úniou z programu ERASMUS+ “Komunita ako trieda / Community as a classroom” (2023-1-CZ01-KA220-SCH-000165069) nadväzujeme na našu predchádzajúcu prácu v oblasti komunitného vzdelávania Roots & Shoots. Na projekte spolupracujeme s partnermi z Česka (SEVER – Středisko ekologické výchovy Horní Maršov), Rumunska (FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI), Poľska (Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych) a Fínska (ENO Schoolnet ry).

Spolu s projektovými partnermi plánujeme v školskom roku 2024 / 2025 zahájiť v 5 vybraných slovenských školách integráciu tzv. “place based learning”,  učenia vychádzajúceho z daného miesta a komunity, ako hlavného prístupu vo výučbe. Každá modelová škola do tohto procesu zahrnie min. 3 učiteľov a učiteľky a 2-3 triedy. Následne, vychádzajúc z výsledkov a spätnej väzby, plánujeme v školskom roku 2025 / 2026 škálovať tento prístup učenia medzi ostatných učiteľov a školy. Medzinárodná spolupráca prinesie vylepšenie metodiky, ktorú používame už dlhodobo, ale aj výmenu skúseností a networking.