AKADÉMIA SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Viac o akadémii sa dozviete tu.

V spolupráci so štátom a štátnymi orgánmi sa  nadácia ďalej spolupodieľa na tvorbe a ovplyvňovaní verejnej politiky napríklad v oblasti zeleného obstarávania.

WordPress Image Lightbox Plugin