AKADÉMIA SOCIÁLNEJ EKONOMIKY

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.
Viac o akadémii sa dozvíte zde.

V spolupráci so štátom a štátnymi orgánmi sa  nadácia ďalej spolupodieľa na tvorbe a ovplyvňovaní verejnej politiky napríklad v oblasti zeleného obstarávanie.

WordPress Image Lightbox Plugin