BLUMENTÁLSKA PARTIA

Blumentálska partia je platforma združujúca aktérov z občianskeho (najmä iniciatívy občanov, mimovládne organizácie a fyzické osoby), súkromného (najmä obchodné spoločnosti) a verejného sektora (najmä organizácie zriadené aktom verejného práva a príspevkové organizácie štátnych orgánov), ktorí sídlia, podnikajú či inak pôsobia v zóne medzi Kollárovým námestím a Legionárskou ulicou či v bezprostrednom okolí tejto zóny a ktorí sa zasadzujú o dlhodobú koncepčnú premenu zóny, najmä čo sa týka zvyšovania kvality jej verejného priestoru, ekonomického, kultúrneho a spoločenského a environmentálneho potenciálu tohto priestoru. Partia si kladie za cieľ byť nápomocnou organizáciou pre vytváranie dialógu všetkých dotknutých v zóne a pre jej rozvoj.


Warning: Illegal string offset 'ID' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 933

Warning: Illegal string offset 'key' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 934

Warning: Illegal string offset 'label' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 935

Warning: Illegal string offset 'name' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 936

Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 937

Warning: Illegal string offset 'parent' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 938

Warning: Illegal string offset 'key' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 942
WordPress Image Lightbox Plugin