ROOTS & SHOOTS

Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute, vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu a záujem mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať svoje okolie.

Projekt Roots & Shoots je realizovaný formou environmentálnej a komunitnej projektovej výuky (service-learning), kde si zapojení žiaci sami identifikujú kľúčové témy svojho okolia. Vybrané problémy sa následne s podporou nadácie a svojej komunity snažia vyriešiť.

WordPress Image Lightbox Plugin