Výskum

Cieľom projektu, je formou stručných analýz, zmapovať, zanalyzovať a zhodnotiť úspešnosť verejných politík ako aj iniciatív súkromného sektoru, ktoré sú (boli) v daných krajinách aplikované v rámci procesu digitalizácie a adaptácie na zmenu klímy. Primárne sú tieto analýzy skúmať päť kľúčových oblasti záujmu:
• Budúcnosť práce a pracovného trhu
• Budúcnosť vzdelávania
• Budúcnosť podnikania
• Udržateľnosť rozvoja
• Celospoločenské výzvy

Výskum bude postupne skúmať nasledujúce krajiny: Nemecko, Francúzsko, USA, Švajčiarsko, Japonsko, Izrael, Fínsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko, Česká republika, Rakúsko, Čína. Projekt analýz sa už začal pilotne realizovať v troch krajinách: Japonsko, Izrael a Švajčiarsko.

WordPress Image Lightbox Plugin