Výskum

Cieľom projektu, je formou stručných analýz, zmapovať, zanalyzovať a zhodnotiť úspešnosť verejných politík ako aj iniciatív súkromného sektoru, ktoré sú (boli) v daných krajinách aplikované v rámci procesu digitalizácie a adaptácie na zmenu klímy. Primárne sú tieto analýzy skúmať päť kľúčových oblasti záujmu:
• Budúcnosť práce a pracovného trhu
• Budúcnosť vzdelávania
• Budúcnosť podnikania
• Udržateľnosť rozvoja
• Celospoločenské výzvy

Výskum bude postupne skúmať nasledujúce krajiny: Nemecko, Francúzsko, USA, Švajčiarsko, Japonsko, Izrael, Fínsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko, Česká republika, Rakúsko, Čína. Projekt analýz sa už začal pilotne realizovať v troch krajinách: Japonsko, Izrael a Švajčiarsko.


Warning: Illegal string offset 'ID' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 933

Warning: Illegal string offset 'key' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 934

Warning: Illegal string offset 'label' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 935

Warning: Illegal string offset 'name' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 936

Warning: Illegal string offset 'menu_order' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 937

Warning: Illegal string offset 'parent' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 938

Warning: Illegal string offset 'key' in /www/g/r/u73433/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/api/api-field.php on line 942
WordPress Image Lightbox Plugin