AKO SME FINANCOVANÍ A KTO NÁS KONTROLUJE

V súčasnosti je nadácia Green Foundation financovaná výhradne zo súkromných zdrojov Borisa Zeleného. Jeho príspevok pre rok 2017 je vo výške 200 000 EUR. Ďalšie finančné zdroje bude nadácia zabezpečovať po dotvorení hlavných nadačných programov.

Revízor: Kristína Zacharová, Braun Holding, s.r.o., poverená kontrolou finančných výkazov nadácie.

Finančná rada: schvaľuje rozpočet nadácie na polročnej báze. Stretáva sa každý mesiac a kontroluje priebežné čerpanie rozpočtu nadácie.

VÝROČNÉ SPRÁVY

WordPress Image Lightbox Plugin