Green Foundation je mladá slovenská programová nadácia so stredoeurópskym presahom, ktorá sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií, adaptáciu spoločnosti na významné výzvy, ako je klimatická zmena, technologické inovácie a na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí. Green Foundation v súčasnosti koncentruje svoju pozornosť na tvorbu nadačných programov, ktoré bude postupne spúšťať v priebehu druhej polovice roku 2018.

HISTÓRIA

Nadáciu Green Foundation založil 22. decembra 2015 podnikateľ a filantrop Boris Zelený s cieľom rozvinúť svoje filantropické aktivity na Slovensku. V roku 2016 nadácia podporovala drobnými príspevkami rôznorodé projekty ako napríklad Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, TrashOut či Tvoj Buddy (Pre viac informácií o podporených projektoch a možnostiach ako žiadať o podporu).
V roku 2017 prešla nadácia reštrukturalizáciou a s tým súvisiacim redizajnom svojej identity. Nadácia v súčasnosti definuje nové programové piliere, ktorým sa bude v ďalších rokoch venovať a v rámci ktorých bude vytvárať špecifické grantové programy. Súbežne s grantovou podporou bude nadácia rozvíjať aj vlastné projektové aktivity.

NAŠI ĽUDIA

 • Jan Kurka

  správca nadácie

  +420 777 828 548 jan.kurka@greenfoundation.eu

  Jan je zodpovedný za rozvoj nadácie a jej programov. Správcom nadácie je od 1. 2. 2017. Večný študent pražskej právnickej fakulty v minulosti pôsobil v neziskovom sektore ako poradca pre strategický a finančný rozvoj organizácií, riadil mestské kultúrne zariadenie v Mníchovom Hradišti, či zakladal profesnú organizáciu emisných technikov a meračov. Jan sa v súčasnosti popri vedení nadácie venuje rozvoju mediálnej gramotnosti v Českej republike.

 • Peter Mészáros

  programový líder

  +421 908 581 560 peter.meszaros@greenfoundation.eu

  Peter je zodpovendý za Program sociálnych inovácií. Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako 10 rokov. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore regionalistiky na The University of Chicago v USA.

 • Lenka Hamšíková

  projektová manažérka

  +421 902 334 926 lenka@greenfoundation.eu

  Lenka je zodpovedná za projekt Čiastočná revitalizácia Kollárovho námestia, za jeho koordináciu a realizáciu. Študovala na Pedagogickej fakulte UK a koordinácii projektov v sociálnej oblasti sa venuje viac ako 5 rokov. Pracovala s hendikepovanými zamestnancami v chránenej dielni Manna, v rámci Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm a aktuálne sa okrem nadačných aktivít venuje projektu na podporu slovenských umelcov a umenia v rámci kreatívneho projektu ART OF SLOVAKIA.

 • Simona Kuciaková

  projektová manažérka

  +421 948 419 929 simona.kuciakova@greenfoundation.eu

  Simona je zodpovedná za medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots, jeho koordináciu a realizáciu. Vyštudovala environmentalistiku a estetiku na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracovnú stáž absolvovala v Plzni 2015 – v Európskom hlavnom meste kultúry 2015 a v spolku Pěstuj Prostor, kde sa zaoberala komunitnými projektami. Dlhodobo sa venuje rozličným formám dobrovoľníctva doma i vo svete a zaujíma sa o participatívne prístupy vo vzdelávaní.

 • Jana Rajcová

  manažérka pre komunikáciu

  +421 940 618 243 jana.rajcova@greenfoundation.eu

  Jana komunikačne zastrešuje všetky projekty nadácie, koordinuje PR stratégiu nadácie a má na starosti manažovanie komunikácie s externým prostredím a budovanie vzťahov s médiami. Je administrátorkou web stránky a sociálnych sietí nadácie. Magisterské štúdium absolvovala v odbore dokumentárna fotografia a fotožurnalistika na University of Westminster v Londýne.

SPRÁVNA RADA

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a predseda správnej rady

 • Jan Orlovský

  riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

 • Martin Hausenblas

  filantrop a investor

 • Milan Lapin

  vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK

 • Ondřej Liška

  riaditeľ Ashoka Česká republika

WordPress Image Lightbox Plugin