Green Foundation je mladá slovenská programová nadácia so stredoeurópskym presahom, ktorá sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií, adaptáciu spoločnosti na významné výzvy, ako je klimatická zmena, technologické inovácie a na podporu občianskej angažovanosti mladých ľudí. Green Foundation v súčasnosti koncentruje svoju pozornosť na tvorbu nadačných programov, ktoré bude postupne spúšťať v priebehu druhej polovice roku 2018.

HISTÓRIA

Nadáciu Green Foundation založil 22. decembra 2015 podnikateľ a filantrop Boris Zelený s cieľom rozvinúť svoje filantropické aktivity na Slovensku. V roku 2016 nadácia podporovala drobnými príspevkami rôznorodé projekty ako napríklad Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, TrashOut či Tvoj Buddy (Pre viac informácií o podporených projektoch a možnostiach ako žiadať o podporu).
V roku 2017 prešla nadácia reštrukturalizáciou a s tým súvisiacim redizajnom svojej identity. Nadácia v súčasnosti definuje nové programové piliere, ktorým sa bude v ďalších rokoch venovať a v rámci ktorých bude vytvárať špecifické grantové programy. Súbežne s grantovou podporou bude nadácia rozvíjať aj vlastné projektové aktivity.

NAŠI ĽUDIA

 • Jan Kurka

  správca nadácie

  +420 777 828 548 jan.kurka@greenfoundation.eu

  Jan je zodpovedný za rozvoj nadácie a jej programov. Správcom nadácie je od 1. 2. 2017. Večný študent pražskej právnickej fakulty v minulosti pôsobil v neziskovom sektore ako poradca pre strategický a finančný rozvoj organizácií, riadil mestské kultúrne zariadenie v Mníchovom Hradišti, či zakladal profesnú organizáciu emisných technikov a meračov. Jan sa v súčasnosti popri vedení nadácie venuje rozvoju mediálnej gramotnosti v Českej republike.

 • Peter Mészáros

  programový líder

  +421 908 581 560 peter.meszaros@greenfoundation.eu

  Peter je zodpovendý za Program sociálnych inovácií. Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako 10 rokov. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore regionalistiky na The University of Chicago v USA.

 • Milota Sidorová

  programový líder

  +420 773 02 99 11 milota.sidorova@greenfoundation.eu

  Milota je v nadácii zodpovedná za program The Future Urban Living.  Je profesionálka pohybujúca sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania. Študovala krajinnú architektúru, územné plánovanie, grafický dizajn, filmovú produkciu, metódy sociálneho výskumu a manažment ľudských zdrojov na rôznych školách v Európe, Ázii a Amerike. Je zakladajúcou členkou medzinárodného urbanistického festivalu reSITE a jeho hlavnou koordinátorkou v rokoch 2011-2015. V roku 2013 získala Fulbrightovo štipendium a študovala urbanizmus v New Yorku. Od roku 2012 sa kontinuálne venuje mapovaniu aktérov neziskového sektoru v spojitosti s verejným priestorom v Bratislave a Prahe. V roku 2015 založila iniciatívu Ženy pražského verejného priestoru WPS Prague. Je spoluautorkou a v rokoch 2016-2018 programovo manažovala medzinárodný európsky projekt Shared Cities: Creative Momentum zameraný na zdieľanie v architektúre a urbanizme. Milota prednáša na rôznych univerzitách a v inštitúciách v Európe a na blízkom východe.

 • Katarína Skybová

  projektový manažér

  +421 903 421 224 katarina.skybova@greenfoundation.eu

  Katarína koordinuje projekty Programu rozvoja sociálnych inovácií ako aj spoluprácu s organizáciou Ashoka na Slovensku.

  Katarína vyštudovala farmáciu na UK v Bratislave, v zdravotníctve sa venovala najmä komunikácii a marketingu v rámci ziskových aj neziskových projektov.

 • Lenka Hamšíková

  projektová manažérka

  +421 902 334 926 lenka@greenfoundation.eu

  Lenka je zodpovedná za projekt Čiastočná revitalizácia Kollárovho námestia, za jeho koordináciu a realizáciu. Študovala na Pedagogickej fakulte UK a koordinácii projektov v sociálnej oblasti sa venuje viac ako 5 rokov. Pracovala s hendikepovanými zamestnancami v chránenej dielni Manna, v rámci Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm a aktuálne sa okrem nadačných aktivít venuje projektu na podporu slovenských umelcov a umenia v rámci kreatívneho projektu ART OF SLOVAKIA.

 • Simona Kuciaková

  projektová manažérka

  +421 948 419 929 simona.kuciakova@greenfoundation.eu

  Simona je zodpovedná za medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots, jeho koordináciu a realizáciu. Vyštudovala environmentalistiku a estetiku na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracovnú stáž absolvovala v Plzni 2015 – v Európskom hlavnom meste kultúry 2015 a v spolku Pěstuj Prostor, kde sa zaoberala komunitnými projektami. Dlhodobo sa venuje rozličným formám dobrovoľníctva doma i vo svete a zaujíma sa o participatívne prístupy vo vzdelávaní.

 • Ladislav Biro

  lektor programu

  ladislav.biro@greenfoundation.eu

  Ladislav je lektorom v programe Roots & Shoost Slovakia. V profesionálnej kariére sa za posledných 10 rokov venoval environmentálnej výchove a vzdelávaniu k trvalo udržateľnému životu. V spolupráci so starostami, poľnohospodármi a dobrovoľníkmi vysadil za 5 rokov približne 5000 stromov do krajiny. Participatívnymi metódami plánovania v kultúrnej krajine  prispel k udržateľnosti realizovaných projektov. Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre plánovania a tvorby krajiny.

SPRÁVNA RADA

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a predseda správnej rady

 • Jan Orlovský

  riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

 • Martin Hausenblas

  filantrop a investor

 • Milan Lapin

  vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK

 • Pavlína Hořejšová

  riaditeľka Ashoka Česká republika

Výročné správy

WordPress Image Lightbox Plugin