LINKY DÔVERY POČAS PANDÉMIE

Nadácia Green Foundation sa spojila s Ligou za duševné zdravie a IPčkom v ambicióznej aktivite, ktorá má počas trvania pandémie COVID-19 šesťnásobne zvýšiť kapacity na nonstop psychologickú podporu a krízovú intervenciu. Naša nadácia zastrešuje organizáciu, administratívne a manažérske činnosti. Máme taktiež možnosti riešiť otázku priestorových potrieb na prevádzku linky dôvery, s ktorej činnosťou sa zatiaľ počíta minimálne na obdobie štyroch mesiacov.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Príklady dobrej praxe z Číny aj Talianska hovoria o veľkom význame krízových liniek poskytujúcich psychologickú podporu.

Pracujeme na zlúčení všetkých iniciatív existujúcich liniek a dobrovoľníkov pod jeden systém, aby bolo možné centrálne distribuovať voľné kapacity v reálnom čase. Tiež vybudujeme novú krízovú linku pre obyvateľstvo zameranú výlučne na krízovú intervenciu, ktorá bude ďalej distribuovať menej urgentné kontakty a zvýšime kapacity exstiujúcich zabehnutých liniek – predovšetkým IPčka, Linky Nezábudka a Linky detskej istoty.

Linka dôvery v čase pandémie by mala riešiť situáciu, keď aktuálna kapacita liniek vystačuje len na pokrytie 2 000 kontaktov mesačne, čo je približne len 10 % potrebných kapacít.