LINKY DÔVERY POČAS PANDÉMIE

Nadácia Green Foundation sa spojila s Ligou za duševné zdravie a IPčkom v ambicióznej aktivite, ktorá mala počas trvania pandémie COVID-19 šesťnásobne zvýšiť kapacity na nonstop psychologickú podporu a krízovú intervenciu. Naša nadácia zastrešovala organizáciu, administratívne a manažérske činnosti. Nadácia taktiež poskytla potrebné priestory na prevádzku linky dôvery.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy približne 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Príklady dobrej praxe z Číny aj Talianska hovoria o veľkom význame krízových liniek poskytujúcich psychologickú podporu v náročných spoločenských a osobných obdobiach.