NADAČNÝ DOM BÚDKA 22

Nadačný dom Búdka 22 prešiel v roku 2017 rekonštrukciou a svojich prvých rezidentov privítal v novembri 2017. Búdka 22 je modelovým domom, ktorý sa bude riadi princípmi udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky.

Zastrešuje komunitu organizácií pôsobiacich v environmentálnej oblasti a v oblasti sociálnych inovácií. Organizácie sídliace v dome Búdka 22 sú naprieč širokým spektrom neziskového, vedeckého či biznis sektora. Dom poskytuje nielen pracovný priestor pre zastrešované subjekty, ale súčasne aj priestor pre vzdelávacie, kultúrne či spoločenské aktivity určené pre širokú verejnosť tak, aby sa myšlienky na ktorých jednotlivé participujúce organizácie pracujú, mohli ďalej šíriť.

Ďalšie informácie o nadačnom dome Búdka 22 nájdete na stránke www.budka22.eu.