ROOTS & SHOOTS

Čo je Roots & Shoots?

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu môžeme vidieť jeho podstatu – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu.  V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016.

Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.

Jedinečná metodika, založená na postupoch tzv. komunitného učenia (ang. community service-learning) pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci základných a stredných škôl na Slovensku majú možnosť zmeniť a oživiť miestne komunity, v ktorých žijú a pritom prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030). Žiacky tím zapojený do programu postupne prechádza procesom štyroch krokov – identifikácie problémov v komunite, navrhovania udržateľných riešení, tvorby projektového zámeru a následne jeho obhajoby pred odbornou komisiou. Po úspešnej obhajobe získava od nadácie Green Foundation finančný grant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu. Žiaci majú príležitosť komunikovať a prezentovať svoj projekt na verejnosti a spolupracovať s miestnou samosprávou a inštitúciami v obci. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti atď.).

Kľúčovú úlohu zohrávajú v programe práve učitelia – tzv. facilitátori, ktorí sprevádzajú svoje tímy na ceste projektom – vedú so žiakmi diskusie, pýtajú sa ich na ich názory, v prípade potreby sa ich snažia naviesť na správne riešenie. Vytvárajú príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom je priestor pre sebarealizáciu, reflexiu, ako aj riešenie individuálnych problémov.

Metodika Roots & Shoots Slovakia - Systém 4 krokov

Ako prebieha Roots & Shoots na školách?

Program R&S SK prináša každoročne nové aktivity, ušité na mieru našim žiakom a pedagógom. Ponuka kurzov a seminárov je zameraná predovšetkým na rozvoj kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj metodickú a kolegiálnu podporu pedagógov. Všetky aktivity sú pre školy zadarmo. 

Program Roots & Shoots Slovakia je po svojej metodickej stránke koncipovaný na dva ročníky (školské roky). Druhý ročník je dobrovoľný. Školám odporúčame zaviesť program do svojho kurikula v rámci prierezovej témy Environmentálna výchova alebo jedným z nižšie uvedených spôsobov:

Chcete registrovať Vašu školu do programu?

V prípade, že Vás program oslovil a máte záujem prihlásiť Vašu školu do programu Roots & Shoots Slovakia, prosím vyplňte tento krátky dotazník. Po ňom Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami. Registrácia na školský rok 2021/2022 prebieha od apríla do augusta 2021. Ak máte akékoľvek nejasnosti alebo sa nás chcete čokoľvek opýtať, neváhajte a napíšte nám na email: info@greenfoundation.eu. 


Zahraničná spolupráca

V roku 2019 sa nadácia Green Foundation zapojila do medzinárodného projektu „Educational Leaders in Education for sustainable development (Leaders)“, v spolupráci s organizáciami SEV Sever (Česko) a Jane Goodall Institut (Rakúsko). Projekt sa zameriava na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa komunitnému učeniu v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju.

Príručky vytvorené s pomocou E+ projektu nájdete na stiahnutie TU:

Príručka pre konzultantov – Ako na service learning prostredníctvom kolegiálnej podpory

Príručka pre vzdelávateľov – Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov

Príručka pre vzdelávateľov a konzultantov – Online tipy pri príprave a realizácii servisných projektov prostredníctvom kolegiálnej podpory

 


Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je aj každoročná celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. V rámci programu sa majú možnosť zoznámiť taktiež s významnými osobnosťami verejného života, nechýbajú ani zástupcovia podnikateľského sektora, štátnych a verejných inštitúcii. Pozrite si videá z minulých ročníkov nižšie:

Žiacka konferencia 2019  

Žiacka konferencia 2018 


PARTNERI PROGRAMU:

Generálny partner:

Swan

Regionálni partneri:

Združenie Slatinka
    Sosna OZ

Medzinárodní partneri:

 

Jane Godall Institut Austria
SEVER-Horni-Marsov-OPS

Ďalší partneri:

BROZ        Erasmus         

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Mapa zapojených škôl 

Katalóg aktivít a projektov 2017/2018

Katalóg aktivít a projektov 2018/2019

 

Roots & Shoots v médiách  

 

Správa o programe na stránke R&S UK

https://www.noviny.sk/slovensko/231763-skolaci-zmenili-stanicu-na-nepoznanie-vsetko-riesili-na-vlastnu-past

https://www.zilinak.sk/prispevky/8861/revitalizacia-priestoru-zastavky-na-bernolakovej-ulici-v-ziline-pribudnut-moze-streetart-aj-zelen

https://www.joj.sk/zazi-viac/346700-premiera-ziackej-konferencie-uplietli-sme-to-spolu-ake-problemy-ziaci-riesili