ROOTS & SHOOTS

Čo je Roots & Shoots?

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu môžeme vidieť jeho podstatu – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu.  V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016.

Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.

Jedinečná metodika, založená na postupoch tzv. komunitného učenia (ang. community service-learning) pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci základných a stredných škôl na Slovensku majú možnosť zmeniť a oživiť miestne komunity, v ktorých žijú a pritom prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

Žiacky tím zapojený do programu postupne prechádza procesom štyroch krokov – identifikácie problémov v komunite, navrhovania udržateľných riešení, tvorby projektového zámeru a následne jeho obhajoby pred odbornou komisiou. Po úspešnej obhajobe získava od nadácie Green Foundation finančný grant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu.

Kľúčovú úlohu zohrávajú v programe práve učitelia – tzv. facilitátori, pre ktorých poskytujeme akreditované inovačné vzdelávanie.

Chcete registrovať Vašu školu do programu?

Viac info nájdete na samostatnom webe projektu – www.rootsandshoots.sk

Ďalšie vzdelávacie projekty:

TOGETHER FOR CLIMATE

Od roku 2021 do roku 2024 budeme spolupracovať so zahraničnými partnermi Jane Goodall Institute (Rakúsko) a Nesehnutí (Česko) na medzinárodnom projekte ERASMUS+, ktorý prináša nové riešenia a inovácie pre mladých, ktorí sa chcú klimaticky angažovať. V rámci tohto projektu sme rozšírili našu metodiku Roots & Shoots aj na vysoké školy a pilotný projekt skúšame na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Viac info už čoskoro.

LEADERS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Od roku 2019 do roku 2021 sa nadácia Green Foundation zapojila do medzinárodného projektu ERASMUS+ v spolupráci s organizáciami SEV Sever (Česko) a Jane Goodall Institut (Rakúsko). Projekt sa zameriaval na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa komunitnému učeniu v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju.

Príručky vytvorené s pomocou E+ projektu nájdete na stiahnutie TU:

Príručka pre konzultantov – Ako na service learning prostredníctvom kolegiálnej podpory

Príručka pre vzdelávateľov – Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov

Príručka pre vzdelávateľov a konzultantov – Online tipy pri príprave a realizácii servisných projektov prostredníctvom kolegiálnej podpory

MLADÍ AMBASÁDORI KLÍMY

https://gameon.broz.sk/

Od roku 2020 sme pre našich absolventov Roots & Shoots programu poskytovali možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu Climate Game On. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením sme vyvinuli projekt Ambasádori klímy, kde mladí ľudia s našou metodickou a finančnou podporou môžu vytvárať projekty na podporu klímy.