AKO SME FINANCOVANÍ A KTO NÁS KONTROLUJE

V súčasnosti je nadácia Green Foundation financovaná výhradne zo súkromných zdrojov Borisa Zeleného. Jeho príspevok pre rok 2017 je vo výške 200 000 EUR a rovnakou sumou prispel na fungovanie nadácie aj v roku 2018. Ďalšie finančné zdroje bude nadácia zabezpečovať po dotvorení hlavných nadačných programov.

Revízor: Kristína Zacharová, Braun Holding, s.r.o., poverená kontrolou finančných výkazov nadácie.

Finančná rada: schvaľuje rozpočet nadácie na polročnej báze. Stretáva sa každý mesiac a kontroluje priebežné čerpanie rozpočtu nadácie.

VÝROČNÉ SPRÁVY