Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

ĽUDIA

 • Matúš Stračiak

  správca nadácie

  +421 908 696 641 matus.straciak@greenfoundation.eu

  Matúš je zodpovedný za riadenie nadácie. V Green Foundation dostal príležitosť zúročiť svoje skúsenosti z riadiacich pozícií, najmä v komunikácii a marketingu. V minulosti pôsobil tiež v sektoroch školstva, zdravotníctva a ako poradca pre viaceré orgány štátnej správy.

 • Simona Kuciaková

  projektová manažérka

  +421 948 419 929 simona.kuciakova@greenfoundation.eu

  Simona je zodpovedná za medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots, jeho koordináciu a realizáciu. Vyštudovala environmentalistiku a estetiku na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracovnú stáž absolvovala v Plzni 2015 – v Európskom hlavnom meste kultúry 2015 a v spolku Pěstuj Prostor, kde sa zaoberala komunitnými projektami. Dlhodobo sa venuje rozličným formám dobrovoľníctva doma i vo svete a zaujíma sa o participatívne prístupy vo vzdelávaní.

 • Ladislav Biro

  lektor programu

  ladislav.biro@greenfoundation.eu

  Ladislav je lektorom v programe Roots & Shoost Slovakia. V profesionálnej kariére sa za posledných 10 rokov venoval environmentálnej výchove a vzdelávaniu k trvalo udržateľnému životu. V spolupráci so starostami, poľnohospodármi a dobrovoľníkmi vysadil za 5 rokov približne 5000 stromov do krajiny. Participatívnymi metódami plánovania v kultúrnej krajine  prispel k udržateľnosti realizovaných projektov. Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre plánovania a tvorby krajiny.

 • Katarína Fisherová

  projektová manažérka

  +421 948 305 389 katarina.fischerova@greenfoundation.eu

  Katka je manažérka projektu Akadémia sociálnej ekonomiky. Pred príchodom do Green Foundation pôsobila v zahraničí, v oblasti finančného plánovania a stratégie

  Absolvovala ročný program On Purpose v Londýne, zameraný na profesionálov z biznisuktorí chcú prejsť do sféry sociálneho podnikania. Jej cieľom teraz je pomáhať rozvíjať tento sektor na Slovensku. 

 • Eva je  manažérka nadačného domu Búdka 22. Je zodpovedná za rezidentov a ďalší prenájom. Má skúsenosti s prácou v súkromnom sektore v oblasti obchodu a marketingu ako aj neziskovom sektore, kde koordinovala rôzne projekty.

SPRÁVNA RADA

 • Jan Kurka GF

  Jan Kurka

  predseda správnej rady

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a filantrop

 • Michaela Ikrényi Lazarová

  filantropka

 • Andrea Chorváthová

  školiteľka a lektorka

 • Richard Medal

  riaditeľ Centra environmentálnych aktivít

Výročné správy