Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

ĽUDIA

 • Michaela Lazarova GF

  Alexandra Korobová

  správkyňa nadácie

  +421 918 460 710 alexandra.korobova@greenfoundation.eu
 • Simona Kuciaková

  projektová manažérka

  +421 948 419 929 simona.kuciakova@greenfoundation.eu

  Simona je zodpovedná za medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots, jeho koordináciu a realizáciu. Vyštudovala environmentalistiku a estetiku na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracovnú stáž absolvovala v Plzni 2015 – v Európskom hlavnom meste kultúry 2015 a v spolku Pěstuj Prostor, kde sa zaoberala komunitnými projektami. Dlhodobo sa venuje rozličným formám dobrovoľníctva doma i vo svete a zaujíma sa o participatívne prístupy vo vzdelávaní.

 • Martina Urbanová

  lektorka programu

  martina.urbanova@greenfoundation.eu

  Martina je zodpovedná za lektorskú a koordinačnú stránku vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Vyštudovala učiteľstvo a počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže. Skúsenosti nabrala z rôznych dobrovoľníckych aktivít najmä pri práci s deťmi a pri organizácii medzinárodných podujatí v neziskových organizáciach.

 • Eva je  manažérka nadačného domu Búdka 22. Je zodpovedná za rezidentov a ďalší prenájom. Má skúsenosti s prácou v súkromnom sektore v oblasti obchodu a marketingu ako aj neziskovom sektore, kde koordinovala rôzne projekty.

SPRÁVNA RADA

 • Jan Kurka GF

  Jan Kurka

  predseda správnej rady

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a filantrop

 • Michaela Ikrényi Lazarová

  filantropka

 • Andrea Chorváthová

  školiteľka a lektorka

 • Richard Medal

  riaditeľ Centra environmentálnych aktivít

Výročné správy