Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

ĽUDIA

 • Michaela Lazarova GF

  Alexandra Korobová

  správkyňa nadácie

  +421 918 460 710 alexandra.korobova@greenfoundation.eu
 • Martina Urbanová

  lektorka programu

  +421 915 030 935 martina.urbanova@greenfoundation.eu

  Martina je zodpovedná za lektorskú a koordinačnú stránku vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Vyštudovala učiteľstvo a počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže. Skúsenosti nabrala z rôznych dobrovoľníckych aktivít najmä pri práci s deťmi a pri organizácii medzinárodných podujatí v neziskových organizáciach.

 • Tereza Kavalírová

  Tereza Kavalírová

  koordinátorka programu

  tereza.kavalirova@greenfoundation.eu

  Tereza je zodpovedná za lektorskú a koordinačnú stránku vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Po skončení strednej pedagogickej školy vyštudovala manažment prírodného a kultúrneho dedičstva na univerzite v Dánsku.
  Pracovnú stáž absolvovala v roku 2018 na Bali, kde sa zaoberala vzdelávaním miestej komunity prostredníctvom nadácie pre ochranu ohrozených druhov vtákov ostrova. Svoje skúsenosti z Dánska a Indonézie by teraz rada využila na Slovensku.

 • Eva je  manažérka nadačného domu Búdka 22. Je zodpovedná za rezidentov a ďalší prenájom. Má skúsenosti s prácou v súkromnom sektore v oblasti obchodu a marketingu ako aj neziskovom sektore, kde koordinovala rôzne projekty.

SPRÁVNA RADA

 • Jan Kurka GF

  Jan Kurka

  predseda správnej rady

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a filantrop

 • Michaela Ikrényi Lazarová

  filantropka

 • Andrea Chorváthová

  školiteľka a lektorka

 • Richard Medal

  riaditeľ Centra environmentálnych aktivít

Výročné správy