Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

ĽUDIA

 • Jan Kurka

  správca nadácie

  +420 777 828 548 jan.kurka@greenfoundation.eu

  Jan je zodpovedný za riadenie nadácie a súčasne je predseda správnej rady v projekte Blumentálska partia.

 • Simona Kuciaková

  projektová manažérka

  +421 948 419 929 simona.kuciakova@greenfoundation.eu

  Simona je zodpovedná za medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots, jeho koordináciu a realizáciu. Vyštudovala environmentalistiku a estetiku na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracovnú stáž absolvovala v Plzni 2015 – v Európskom hlavnom meste kultúry 2015 a v spolku Pěstuj Prostor, kde sa zaoberala komunitnými projektami. Dlhodobo sa venuje rozličným formám dobrovoľníctva doma i vo svete a zaujíma sa o participatívne prístupy vo vzdelávaní.

 • Ladislav Biro

  lektor programu

  ladislav.biro@greenfoundation.eu

  Ladislav je lektorom v programe Roots & Shoost Slovakia. V profesionálnej kariére sa za posledných 10 rokov venoval environmentálnej výchove a vzdelávaniu k trvalo udržateľnému životu. V spolupráci so starostami, poľnohospodármi a dobrovoľníkmi vysadil za 5 rokov približne 5000 stromov do krajiny. Participatívnymi metódami plánovania v kultúrnej krajine  prispel k udržateľnosti realizovaných projektov. Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre plánovania a tvorby krajiny.

 • Katarína Fisherová

  projektová manažérka

  +421 948 305 389 katarina.fischerova@greenfoundation.eu

  Katka je manažérka projektu Akadémia sociálnej ekonomiky.

 • Eva sa stará o nadačný dom Búdka 22, rezidentov a prenájom.

SPRÁVNA RADA

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a predseda správnej rady

 • Jan Orlovský

  riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

 • Martin Hausenblas

  filantrop a investor

 • Pavlína Hořejšová

  riaditeľka Ashoka Česká republika

Výročné správy