Prebiehajúca technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovania spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom a prejavuje sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

ĽUDIA

 • Alexandra Korobová

  správkyňa nadácie

  alexandra.korobova@greenfoundation.eu
 • Martina Urbanová

  manažérka vzdelávacích aktivít

  martina.urbanova@greenfoundation.eu

  Martina má na starosti vedenie a rozvoj globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots na Slovensku. Vyštudovala učiteľstvo a počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže. Skúsenosti nabrala z rôznych dobrovoľníckych aktivít najmä pri práci s deťmi a pri organizácii medzinárodných podujatí v neziskových organizáciách.

 • Tereza Kavalírová

  Tereza Kavalírová

  koordinátorka programu

  tereza.kavalirova@greenfoundation.eu

  Tereza je zodpovedná za lektorskú a koordinačnú stránku vzdelávacieho programu Roots & Shoots. Po skončení strednej pedagogickej školy vyštudovala manažment prírodného a kultúrneho dedičstva na univerzite v Dánsku.
  Pracovnú stáž absolvovala v roku 2018 na Bali, kde sa zaoberala vzdelávaním miestej komunity prostredníctvom nadácie pre ochranu ohrozených druhov vtákov ostrova. Svoje skúsenosti z Dánska a Indonézie by teraz rada využila na Slovensku.

SPRÁVNA RADA

 • Boris Zelený

  zakladateľ nadácie a filantrop

 • Michaela Ikrényi Lazarová

  filantropka

 • Andrea Chorváthová

  školiteľka a lektorka