02/03/2022

Obnovujeme mokrade na Záhorí

Obnovujeme mokrade na Záhorí

V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Nórskym inštitútom pre výskum prírody začína Green Foundation obnovovať mokrade na Záhorí. 

Projekt ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy realizujeme v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.