Pomáhame meniť našu
spoločnosť smerom
k udržateľnej
a zodpovednejšej.

Takej, ktorá je schopná a ochotná aktívne riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy a nástupom nových technológií. Takej, v ktorej vieme ako ľudstvo žiť, prosperovať a napredovať ako neoddeliteľná súčasť prírody.
Naše programy

Oblasti, ktorým sa venujeme

Spoločnosť
a vzdelávanie

Sme presvedčení, že ak ponúkneme
príležitosť na rast, vzdelanie a pochopenie súvislostí, vytvoríme tým priestor pre kompetentnejšiu, demokratickejšiu, odvážnejšiu a zároveň súcitnejšiu spoločnosť.

Biodiverzita

Chápeme, že biodiverzita je nevyhnutná pre procesy, ktoré podporujú všetok život na Zemi vrátane nás ľudí. Bez širokého spektra zvierat, rastlín a mikroorganizmov nemôžeme mať zdravé ekosystémy, na ktoré sa spoliehame.

Udržateľnosť
a sociálne inovácie

Vnímame, že udržateľný rozvoj je nepretržitá a riadená spoločenská zmena v mestách a obciach, ktorá sa deje globálne, regionálne a lokálne. Cieľom je zabezpečiť príležitosti pre dobrý život pre súčasné a budúce generácie.

Odber noviniek

Zaujali Vás naše aktivity a činnosť nadácie?

Zadajte svoj e-mail a získajte prehľad o aktuálnom dianí a projektoch Green Foundation

Najnovšie
príspevky