Povinne zverejňované zmluvy

Povinne zverejňované zmluvy v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 /2000 Z. z.

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 1 Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, o. z. v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_PartnerskaDohoda.pdf

Zmluva: Partnerská dohoda uzatvorená medzi Prijímateľom Green Foundation, nadácia a Partnerom 2 Norsk Institutt for Naturforskning – NINA v rámci projektu ACC04P01 „Mokrade pre život a prosperitu: Obnova ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy (angl. Wetlands for life and well-being: Morava river alluvium ramsar site restoration)“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zmluva: ACC04P01_PartnerskaDohoda.pdf

Dodatok č. 1 – Amendment GF vs NINA

Dodatok č. 2 – Amendment GF vs NINA 22.6.2022

ENVIROFOND, č. Zmluvy E451208U06

Objednávka – položka č. 5

Objednávka – položka č. 6

DVP – Položka č. 1.pdf

DVP – Položka č. 2.pdf

DVP – Položka č. 3.pdf

DVP – Položka č. 4.pdf