15/02/2023

Projekt ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu – zima 2022/2023

Projekt ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu – zima 2022/2023

Na projekte ACC04P01 boli v roku 2022 zrealizované prieskumné práce a zhodnotenie stavu fauny a flóry mokradí na Záhorí v oblasti Malých Levár pred realizáciou obnovovacích prác. 

V súčasnosti sa na projekte ukončujú prípravné práce pred obnovou mokraďových ekosystémov na mŕtvom ramene, vytipovaných lúkach a na poli, ktoré sú súčasťou projektu. Pri príprave obsahovej časti náučného chodníka, ktorý bude priateľský k ľuďom s poruchami autistického spektra, spolupracujeme s organizáciou ANDREAS.

Všetky práce koordinujeme nielen v rámci projektového partnerstva s BROZ a NINA, ale aj s obcou Malé Leváre a Správou CHKO Záhorie.