Udžateľnosť a sociálne inovácie

Blumentálska partia

Platforma združujúca aktérov z občianskeho, súkromného a verejného sektora.

Blumentálska partia je platforma združujúca aktérov z občianskeho (najmä iniciatívy občanov, mimovládne organizácie a fyzické osoby), súkromného (najmä obchodné spoločnosti) a verejného sektora (najmä organizácie zriadené aktom verejného práva a príspevkové organizácie štátnych orgánov), ktorí sídlia, podnikajú či inak pôsobia v zóne medzi Kollárovým námestím a Legionárskou ulicou či v bezprostrednom okolí tejto zóny a ktorí sa zasadzujú o dlhodobú koncepčnú premenu zóny, najmä čo sa týka zvyšovania kvality jej verejného priestoru, ekonomického, kultúrneho a spoločenského a environmentálneho potenciálu tohto priestoru.

Partia si kladie za cieľ byť nápomocnou organizáciou pre vytváranie dialógu všetkých dotknutých v zóne a pre jej rozvoj. Green Foundation stála pri jej založení a v tomto projekte ukončila pôsobenie v roku 2019.