03/03/2022

Spájame sily na pomoc Ukrajine

Spájame sily na pomoc Ukrajine

Green Foundation a Dobrovoľná civilná ochrana spojili sily a v tejto chvíli už naplno spolupracujeme v teréne. Priamo na hraniciach pomáhame ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou.

Hlavnou úlohou dobrovoľníkov z DCO je v tejto kríze poskytovať materiálno-technické zabezpečenie a my v Green Foundation sa podielame na zabezpečení financovania, logistiky a efektívnej komunikácie.

V tomto tandeme chceme robiť efektívnu a koordinovanú pomoc, aby sme ľuďom v núdzi poskytli všetko, čo v tejto ťažkej situácii potrebujú. Už čoskoro budeme potrebovat aj vašu pomoc. Pripravujeme materiálnu a finančnú zbierku, o ktorej vás budeme čoskoro informovať.

Spolu to zvládneme!