Pomáhame meniť našu
spoločnosť smerom
k udržateľnej
a zodpovednejšej.

Takej, ktorá je schopná a ochotná aktívne riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy a nástupom nových technológií. Takej, v ktorej vieme ako ľudstvo žiť, prosperovať a napredovať ako neoddeliteľná súčasť prírody.
Naše programy

Oblasti, ktorým sa venujeme

Spoločnosť
a vzdelávanie

Sme presvedčení, že ak ponúkneme
príležitosť na rast, vzdelanie a pochopenie súvislostí, vytvoríme tým priestor pre kompetentnejšiu, demokratickejšiu, odvážnejšiu a zároveň súcitnejšiu spoločnosť.

Biodiverzita

Chápeme, že biodiverzita je nevyhnutná pre procesy, ktoré podporujú všetok život na Zemi vrátane nás ľudí. Bez širokého spektra zvierat, rastlín a mikroorganizmov nemôžeme mať zdravé ekosystémy, na ktoré sa spoliehame.

Udržateľnosť
a sociálne inovácie

Vnímame, že udržateľný rozvoj je nepretržitá a riadená spoločenská zmena v mestách a obciach, ktorá sa deje globálne, regionálne a lokálne. Cieľom je zabezpečiť príležitosti pre dobrý život pre súčasné a budúce generácie.

Novinky

Workshopy: Environmentálny pilier udržateľného rozvoja v každodennom živote

01/07/2023

Názov prijímateľa: Green Foundation, nadácia Názov donora: Environmentálny fond Účel dotácie: Workshopy: Environmentálny pilier udržateľného rozvoja v každodennom živote Kód projektu: E451208U06 Pridelený grant: 10 100,00 EUR Realizácia projektu: október 2022 – jún 2023 Katalóg environmentálnych aktivít – Príklady dobrej praxe 2022: E451208U06_KATALOG.pdf Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť prostredníctvom série workshopov povedomie a zručnosti min. 60 […]

Erasmus+: stretnutie environmentalistiky, umenia a vzdelania v Divadle A. Bagara v Nitre

21/02/2023

V piatok 17.2. sme sa v rámci projektu Erasmus+ Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action stretli s mladými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné ich okolie. Podujatie sa konalo v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre a prvou časťou programu bola inscenácia Kým nastane ticho, ktorá približuje udalosti po ničivej […]

Projekt ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu – zima 2022/2023

15/02/2023

Na projekte ACC04P01 boli v roku 2022 zrealizované prieskumné práce a zhodnotenie stavu fauny a flóry mokradí na Záhorí v oblasti Malých Levár pred realizáciou obnovovacích prác.  V súčasnosti sa na projekte ukončujú prípravné práce pred obnovou mokraďových ekosystémov na mŕtvom ramene, vytipovaných lúkach a na poli, ktoré sú súčasťou projektu. Pri príprave obsahovej časti […]

Odber noviniek

Zaujali Vás naše aktivity a činnosť nadácie?

Zadajte svoj e-mail a získajte prehľad o aktuálnom dianí a projektoch Green Foundation

Najnovšie
príspevky