Ochrana osobných údajov

AKO PRISTUPUJEME K OCHRANE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vítame Vás na webovej stránke nadácie Green Foundation, so sídlom Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava. Prostredníctvom našej stránky získavame Vaše osobné údaje, ktoré slúžia najmä na prijatie a vybavenie Vašich požiadaviek, pravidelné doručovanie informačného newslettera a ďalších oznámení a na zlepšenie našej ponuky pre Vás. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, postupujeme v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

NEWSLETTER

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, Vami poskytnuté osobné údaje využívame na zaslanie elektronického Newslettera s informáciami o našich aktivitách, našich programoch a aktuálnej ponuke našich služieb.

Zakliknutím služby ste nadácii Green Foundation, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, dali dobrovoľne súhlas v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré boli získané za účelom evidencie požiadaviek z dôvodu pravidelného doručovania informačného newslettera a ďalších obchodných oznámení, prípadného opakovaného oslovenia pre potreby marketingovej propagácie a to v rozsahu Vašej emailovej adresy v trvaní tri roky od poskytnutia súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Z odoberania služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v Newsletteri.

Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, ak pominie účel, na ktorý boli spracúvané, okrem prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovať.

Na základe písomnej žiadosti máte právo bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

COOKIES

Webová stránka nadácie Green Foundation, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba pracuje s tzv. „cookies“, krátkymi textovými súbormi, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookies o Vašej návšteve webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon alebo kedy spomínané tretie strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade Vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.