Oblasti
pôsobenia

Spoločnosť a vzdelávanie

Máme za to, že len darovať nestačí.

Sme presvedčení, že ak ponúkneme príležitosť na rast, vzdelanie a pochopenie súvislosti, vytvoríme tým priestor pre kompetentnejšiu, demokratickešiu, odváznejšiu a zároveň súcitnejšiu spološnosť.

Prostredníctvom komunitného učenia založeného na realizácii malých projektov v oblasti udržateľnosti pomáhame deťom a mladým ľuďom budovať empatiu a predpoklady pre súcitné líderstvo. Starším a ohrozeným skupinám ponúkame šancu postarať sa o seba skrz rozšírenie ich vedomostí, prehĺbenie zručností.

Projekty pre Spoločnosť a vzdelávanie

Biodiverzita

Súčasťou napĺňania našej misie je aj ochrana a obnova biodiverzity.

Chápeme, že biodiverzita je nevyhnutná pre procesy, ktoré podporujú všetok život na Zemi vrátane nás ľudí.

Bez širokého spektra zvierat, rastlín a mikroorganizmov nemôžeme mať zdravé ekosystémy, na ktoré sa spoliehame. Ekosystémy, ktoré nám poskytujú vzduch, jedlo, či iné suroviny. Z tohto dôvodu podporujeme realizáciu projektov v tejto oblasti.

Projekty pre oblasť biodivezity

Udžateľnosť a sociálne inovácie

Udržateľný rozvoj je nepretržitá a riadená spoločenská zmena.

Spoločenská zmena v mestách a obciach, ktorá sa deje globálne, regionálne a lokálne.

Cieľom je zabezpečiť príležitosti pre dobrý život pre súčasné a budúce generácie. Rozvoj nemôže byť udržateľný bez ohľaduplnosti voči prírode a jej zdrojom, bez zabezpečenia základných sociálnych potrieb spoločnosti a jej najzraniteľnejších členov a taktiež nie je možný bez financií, ktoré sú však generované tak, aby nespôsobovali ujmu životnému prostrediu a spoločnosti.

Projekty pre udžateľnosť a sociálne inovácie