01/07/2023

Workshopy: Environmentálny pilier udržateľného rozvoja v každodennom živote

Workshopy: Environmentálny pilier udržateľného rozvoja v každodennom živote

Názov prijímateľa: Green Foundation, nadácia

Názov donora: Environmentálny fond

Účel dotácie: Workshopy: Environmentálny pilier udržateľného rozvoja v každodennom živote

Kód projektu: E451208U06

Pridelený grant: 10 100,00 EUR

Realizácia projektu: október 2022 – jún 2023

Katalóg environmentálnych aktivít – Príklady dobrej praxe 2022: E451208U06_KATALOG.pdf

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť prostredníctvom série workshopov povedomie a zručnosti min. 60 mladých dospelých vo veku 18 až 35 rokov v oblasti environmentálneho piliera udržateľnosti a doplniť tak obsah vzdelávania dospelých a obsah vzdelávania na vysokých školách neenvironméntálneho zamerania o environmentálny aspekt.

Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia vo veku 18 – 35 rokov z Nitrianskeho a Bratislavského kraja, ktorí majú potenciál vo svojom okolí navrhnúť a realizovať komunitné projekty prihliadajúce na environmentálny pilier udržateľnosti. Zamerali sme sa na mladých dospelých, ktorí navštevujú vysoké školy neenvironmentálneho smeru a mladých dospelých pôsobiacich v dobrovoľníckych a mládežníckych organizáciách, cez ktoré môžu svojimi aktivitami po absolvovaní workshopov znásobovať dopad projektu.