Žiacke tímy zapojené do programu Roots & Shoots usilovne pracovali na tom, aby dali dohromady komunitné projekty, ktoré nielen skrášlia ich okolie, ale aj napomôžu napĺňať ciele udržateľného rozvoja.

Aktuálne máme za dverami termíny obhajob žiackych projektov, kde žiaci pred odbornou komisiou budú prezentovať svoje projektové zámery. V prípade úspešnej obhajoby, získajú žiaci od nadácie Green Foundation minigrant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu a môžu sa tak pustiť do realizácie. 

Všetkým žiackym tímom želáme veľa šťastia a úspešnú prezentáciu!