03/02/2023

Do Roots & Shoots Slovakia 2022/2023 sa prihlásilo 21 projektov

Do Roots & Shoots Slovakia 2022/2023 sa prihlásilo 21 projektov

Začiatkom februára sme žiakom a študentom zapojeným do Roots & Shoots 2022/2023 priniesli webinár o základných prezentačných zručnostiach. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 50 žiakov (cca 17 tímov) a získali sme pozitívne odozvy na obsah a priebeh webináru.  

Počas zimných mesiacov registrovali žiacke tímy z celého Slovenska do programu Roots & Shoots  21 projektov, ktoré po úspešných obhajobách zrealizujú do konca mája. Medzi predkladanými projektmi sú napríklad oprava multifunkčného ihriska, zriadenie pieskoviska pre hravých škôlkárov, osadenie informačných tabúľ v miestnom parku, úprava židovského cintorína, vysadenie zelene v meste a v domove seniorov, oprava lavičiek, revitalizácia basketbalového ihriska a mnoho ďalších. Na realizáciu týchto projektov im poskytne naša nadácia 400 EUR/projekt.