21/02/2023

Erasmus+: stretnutie environmentalistiky, umenia a vzdelania v Divadle A. Bagara v Nitre

Erasmus+: stretnutie environmentalistiky, umenia a vzdelania v Divadle A. Bagara v Nitre

V piatok 17.2. sme sa v rámci projektu Erasmus+ Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action stretli s mladými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné ich okolie.

Podujatie sa konalo v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre a prvou časťou programu bola inscenácia Kým nastane ticho, ktorá približuje udalosti po ničivej veternej kalamite vo Vysokých Tatrách v roku 2004. Vizuálne podmanivá edukatívna hra sledovala príbeh ochranárov a aktivistov snažiacich sa zabrániť ťažbe dreva v národnom parku.

Tému občianskej angažovanosti sme rozvinuli v druhej časti programu, kde boli predstavené projekty zamerané na rôzne formy aktívneho zapájania sa do starostlivosti o svoju komunitu a do obnovy a ochrany životného prostredia. So žiakmi SOŠ gastronómie a cestovného ruchu z Levickej ulice a študentmi z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF diskutovali o tom, čo robiť, aby v spoločnosti nenastalo ticho programová manažérka Roots & Shoots Eva Gáliková, odborný asistent na Katedre ekológie a environmentalistiky Imrich Jakab, špecialista na udržateľné hospodárstvo z projektu Mokrade pre život a prosperitu Roman Macháň, člen organizačného tímu Mladí reportéri pre životné prostredie Martin Majerský a programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie Eva Vargová.