Udžateľnosť a sociálne inovácie

Pomoc počas pandémie

Hneď na začiatku pandémie COVID-19 na jar v roku 2020 v súvislosti s nedostatkom ochranných prostriedkov pred koronavírusom zareagovala aj nadácia Green Foundation.

Zabezpečila prostredníctvom zakladateľa Borisa Zeleného rúška a iné ochranné pomôcky. Tie následne distribuovala do vybraných zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji. Naša nadácia tak reflektovala na aktuálne potreby spoločnosti na Slovensku. Väčšinu svojho úsilia nadácia presmerovala na aktivity spojené s riešením situácie s pandémiou COVID-19.

Počas trvania pandémie sme svojimi kapacitami prispeli do projektu so zámerom zvýšenia kapacít na nonstop psychologickú podporu a krízovú intervenciu. Naša nadácia zastrešovala organizáciu, administratívne a manažérske činnosti. Nadácia taktiež poskytla potrebné priestory na prevádzku linky dôvery.

Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy približne 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Príklady dobrej praxe z Číny aj Talianska hovoria o veľkom význame krízových liniek poskytujúcich psychologickú podporu v náročných spoločenských a osobných obdobiach.

Ďalšie projekty z programu Udžateľnosť a sociálne inovácie