Udžateľnosť a sociálne inovácie

Safe pyramída

Safe pyramída je projekt nadácie zameraný na podporu a zlepšenie psychického zdravia mladých ľudí v post-pandemickom období.

Vychádza z metodiky Roots & Shoots a povzbudzuje mladých k pravidelnému stretávaniu sa a rozvoju komunikačných schopností a sociálnych kompetencií. Naším zámerom je podať študentom stredných škôl pomocnú ruku tak, aby vedeli vyjadriť svoje pocity a potreby a aby sa cítili potrební pre spoločnosť. Z tohto dôvodu sme v našom nadačnom dome Búdka 22 vytvorili priestor pre pravidelné stretávanie sa rovesníckej komunity v spolupráci s odbornou podporou.