Spoločnosť a vzdelávanie

Erasmus+ Together for climate

V rokoch 2021 do roku 2024 spolupracujeme v partnerstve so zahraničnými partnermi Jane Goodall Institute (Rakúsko) a Nesehnutí (Česko) na medzinárodnom projekte ERASMUS+.

Prinášame nové riešenia a inovácie pre mladých, ktorí sa chcú klimaticky angažovať. V rámci tohto projektu sme rozšírili našu metodiku Roots & Shoots aj na vysoké školy a pilotný projekt bol realizovaný na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Prípravou súboru výskumných a školiacich aktivít, práce s mládežou na miestnej úrovni a výstupov sa snažíme zlepšiť schopnosť mimovládnych organizácií, pracovníkov s mládežou a mládežníckych skupín rozvíjať svoje vlastné projekty a aktivity, ktoré riešia environmentálne problémy v mestských oblastiach, najmä prostredníctvom zmierňovania klimatických zmien. vplyv zmeny na mestá.

Strategické partnerstvo zahŕňa dôležitý aspekt vnášania inovácií do práce s mládežou s mladými ľuďmi, ktorí chcú riešiť problémy zmeny klímy vo svojich miestnych oblastiach, ale chýbajú im prostriedky a nástroje, aby tak urobili efektívne a využili tento proces na vzdelávanie sa.

  • Začiatok: 01-02-2021
  • Koniec: 31-08-2023
  • Referencia projektu: 2020-3-CZ01-KA205-094142
  • EU grant: 217.378,00 €
  • Program: Erasmus+
  • Projektové partnerstvo: Nesehnuti (CZ), Jane Goodall Institute (AT) a Green Foundation (SK)

Ďalšie projekty z programu Spoločnosť a vzdelávanie