Spoločnosť a vzdelávanie

Mladí ambasádori klímy

Od roku 2020 sme pre našich absolventov Roots & Shoots programu poskytovali možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu Climate Game On.

Projekt ‘Game on! Don’t let climate change end the game’ je iniciatíva 10 organizácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia environmentálnych problémov, ktorým spoločne čelíme.

Hlavné témy, ktorým sa venujeme sú: Ochrana biodiverzity a obnova ekosystémov, Adaptácia a mitigácia zmeny klímy a Klimatická spravodlivosť. Projekt Game On! je možný vďaka kofinancovaniu z programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Ďalšie projekty z programu Spoločnosť a vzdelávanie