Spoločnosť a vzdelávanie

Roots & Shoots

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu môžeme vidieť jeho podstatu – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu.

V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016. Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.

Jedinečná metodika, založená na postupoch tzv. komunitného učenia (ang. community service-learning) pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci základných a stredných škôl na Slovensku majú možnosť zmeniť a oživiť miestne komunity, v ktorých žijú a pritom prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030).

Žiacky tím zapojený do programu postupne prechádza procesom štyroch krokov – identifikácie problémov v komunite, navrhovania udržateľných riešení, tvorby projektového zámeru a následne jeho obhajoby pred odbornou komisiou. Po úspešnej obhajobe získava od nadácie Green Foundation finančný grant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu.

Kľúčovú úlohu zohrávajú v programe práve učitelia – tzv. facilitátori, pre ktorých poskytujeme akreditované inovačné vzdelávanie.

Chcete registrovať Vašu školu do programu?

Green Foundation je oficiálnym poskytovateľom Akreditovaného inovačného vzdelávania.