Spoločnosť a vzdelávanie

Leaders in education for sustainable development

Od roku 2019 do roku 2021 sa nadácia Green Foundation zapojila do medzinárodného projektu ERASMUS+ v spolupráci s organizáciami SEV Sever (Česko) a Jane Goodall Institut (Rakúsko).

Projekt sa zameriaval na tvorbu novej metodiky pre pedagógov a konzultantov, venujúcim sa komunitnému učeniu v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju.

Projekt prispel k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG’s) prostredníctvom komunitného vzdelávania (učenie sa pre miesto, rozvoj spolupráce na miestnej úrovni…). Cieľom projektu bola podpora vybraných tímových lídrov (interných mentorov), vývoj programu a tvorba metodík. Pedagógovia v tomto projekte spoločne plánovali, pozorovali a reflektovali, rozvíjali svoje skúsenosti s aktívnymi vyučovacími metódami v oblasti vzdelávania udržateľného rozvoja (SDG) a svoje schopnosti viesť a mentorovať kolegov.

Príručky vytvorené s pomocou E+ projektu nájdete na stiahnutie TU:

Príručka pre konzultantov – Ako na service learning prostredníctvom kolegiálnej podpory

Príručka pre vzdelávateľov – Ako spolupracovať s tímom vzdelávateľov pri realizácii servisných projektov

Príručka pre vzdelávateľov a konzultantov – Online tipy pri príprave a realizácii servisných projektov prostredníctvom kolegiálnej podpory

  • Začiatok: 01-11-2018
  • Koniec: 30-09-2021
  • Referencia projektu: 2018-1-CZ01-KA204-048166
  • EU Grant: 214.872,00 €
  • Webstránka: http://www.skolaprozivot.cz
  • Program: Erasmus+
  • Projektové partnerstvo: Stredisko ekologicke vychovy SEVER (CZ), Jane Goodall Institute (AT), Green Foundation (SK)

Ďalšie projekty z programu Spoločnosť a vzdelávanie